Klikkaa itsesi Mitron postilla-arkistoon tästä

Uusimmat kirjoitukset

3.7.2014Aikaansaannokseni Euroopan parlamentissaLue lisää »22.5.2014Populismi USA-kauppasopimuksella on pikkusieluistaLue lisää »21.5.2014Oikeisto voittamassa eurovaalit -- Uusi SuomiLue lisää »

Tiedotteet

Kulttuuri, koulutus ja nuoriso

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa minulle tärkeitä teemoja koulutuksen ja kulttuurin lisäksi ovat nuorisokysymykset sekä monikielisyys.   EU:n yleisenä tavoitteena on lisätä ihmisten, niin nuorten, yliopisto-opiskelijoiden, opettajien kuin taitelijoidenkin liikkuvuutta EU:n sisällä. Suuret puiteohjelmat elinikäisestä oppimisesta, nuorisoasioista ja kulttuurista pyrkivät osaltaan liikkuvuuden lisäämiseen. Tulen olemaan vahvasti mukana, kun puiteohjelmat tulevat uudelleen tarkastelun kohteeksi parin seuraavan vuoden sisällä. Toisiimme paremmin tutustumalla lisäämme keskinäistä yhteisymmärrystä ja näin voimme luoda todellisen yhdentyneen Euroopan.

Nuoriso ja koulutus

Koulutuksen merkitystä työllisyyden edistäjänä ei voi olla liikaa korostamatta. Tässä suhteessa Euroopalla on kuitenkin vielä paljon tekemistä, sillä noin 80 miljoonaa eurooppalaista eli 1/3 työvoimasta on vähän koulutettuja. Samanaikaisesti vain 15% kaikista työpaikoista on sellaisia, joissa pärjää pelkällä peruskoulutuksella. Kiinni kurottavaa siis löytyy, jotta voimme välttää ihmisten ja varsinkin nuorten syrjäytymisen työmarkkinoilta.  Alati muuttuvassa ja monimutkaistuvassa toimintaympäristössä opetuksen ja opettajankoulutuksen merkitys onkin kasvanut entisestään. Pyrin edistämään laadukkaampaa opetusta koko EU:ssa, sillä meillä ei ole varaa jättää yhdenkään lapsen, nuoren tai aikuisen lahjakkuuspotentiaalia käyttämättä.   Myös ammatillinen koulutus on erittäin tärkeässä asemassa, sillä sen avulla saadut taidot, tiedot ja osaaminen ovat suoraan käytettävissä työelämässä. Ns. Kööpenhaminan prosessin avulla pyritään edesauttamaan ammatillisen koulutuksen yhteistyötä ja yhdistämään eri elämän vaiheissa hankittuja tietoja ja taitoja.  Bolognan prosessin avulla pyritään luomaan yhtenäinen korkeakoulutusalue Eurooppaan mm. tutkintorakenteita yhdenmukaistamalla. Myös yliopisto-opiskelijoiden Erasmus-vaihto-ohjelmalla on ollut prosessissa tärkeä rooli. Erasmus onkin ollut suuri menestys. Vuonna 1987 ohjelmaan osallistui 3000 opiskelija, kun taas vuonna 2008 osallistujia oli jo 160 000. Kaiken kaikkiaan Erasmus-opiskelijoita on jo yli 2 miljoonaa.   Eläminen on uuden oppimista ja uusien asioiden oppiminen palkitsee joka päivä.

Kulttuuri ja monikielisyys

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan työssä esille nousee myös kielten monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden merkitys. Euroopassa kielet ja kulttuurit sekoittuvatkin tavalla, joka tekee siitä ainutlaatuisen. Samalla tämä aiheuttaa päivittäisessä yhteiselossa haasteita, joita on pyrittävä käsittelemään tavalla, joka ehkäisee konfliktien syntymistä. EU:n kulttuuriohjelmien avulla tehdään niin akateemista tutkimusta kuin pienempiä ruohonjuuritason projekteja, ja kaikki tämä on arvokasta työtä kulttuurien rauhallisen rinnakkaiselon edistämiseksi.   EU:n tavoitteena on, että kaikki EU-kansalaiset pystyisivät oman äidinkielensä ohella puhumaan kahta muuta kieltä. Tavoitteessa on vielä tekemistä, mutta työ sen eteen on jo alkanut. Meidän on kasvatettava lapsemme ja nuoremme todellisiksi eurooppalaisiksi itseämme unohtamatta. Tämä on elämänmittainen eurooppalainen projekti. Jälkipolville on jätettävä Eurooppa, jossa eri kansat, kulttuurit ja uskonnot tulevat toimeen keskenään.